סלינית רעילה Pardachirus marmoratus

דג ממשפחת הסול » ת , Soleidae - 0 » בסדרת דגי משה רבנו . תפוצתו במערב האוקיאנוס ההודי ובים סוף . שוכב על צדו השמאלי . בצדו הימני זוג עיניים קרובות זו לזו , ומעליהן מתחיל סנפיר הגב . הראש , וכן קצותיהם האחוריים של סנפיר הגב ושל סנפיר השת - מעוגלים . סנפירי החזה חסרים . אורך הדג עד 25 ס"מ . על פני חלקו העליון של הגוף דגם משויש ובו טבעות וכתמים כהים . מופיע בסביבת אילת , במים הרדודים , על פי רוב שכוב על קרקעית חולית . דג רעיל בשל הפרךטוקסין , המופרש מבלוטות המסודרות לאורך סנפיר הגב וסנפיר השת ומשמש לו להגנה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור