סיקוסית צהבה Paragobiodon xanthosoma

דג קרוב לסיקוס » ת הדו גונית , וגם תפוצתו זהה . הפטמות שעל פני ראשו משוטחות ורבות , בעיקר בתחתיתו . אורכו עד 4 ס"מ . צבע גופו לימוני צהבהב . שכיח בסביבת אילת , באלמוג ס » כג » ת » ת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור