סטרומבוס Strombus גבננוני gibberulus albus

חילזון ממשפחת הסטרומבוס"ם . Strombidae - תפוצתו באוקיאנוס ההודי ובים סוף . הקונכייה עבת דופן . 7-6 פיתולים קודקודיים יוצרים כעין חרוט , שבו כל פיתול מופרד ממשנהו , מדורג בחלקו ופניו החיצוניים מעוגלים . הפיתול האחרון , הגדול , מהווה יותר משני שלישים של הקונכייה . לאורך פתחה המתמשך מופשלת השפה החיצונית ככנף , ובה פגימה קרוב לחוד הקונכייה , הכפוף במקצת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור