סדקית האלמגים Pedum spondyloides

צדפה ממשפחת המסרק » ם . Pectinidae - תפוצתה באוקיאנוס ההודי ובים סוף . הקשוות מקבילות זו לזו . באחת מהן פגימה , שדרכה מופרשים סיבי ביסוס המעגנים את הצדפה לגוף האלמוג שבו היא שוכנת . אורכה עד 4 ס"מ . קשותיה שחורות והיא מתגלה לעין כסדקים שחורים כאלמונים . בולטת בתוכה הגלימה השחומה , שבשוליה עיניות מבריקות . מופיעה ברוב מושבות האלמוגים הגושיים בסביבת אילת . תמונה עמי 131  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור