נצרץ ים־תיכוני Balistes carolinensis

דג ממשפחת הנצרניים . Balistidae - תפוצתו במזרח האוקיאנוס האטלנטי ובים התיכון . הגוף  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור