נידית המפריך Aeolosoma hemprichi

תולעת ממשפחת הניד"ם . Naididae - תפוצתה בעולם נרחבת . פרוקת גוף . לצדי פרקי גופה קבוצות זיפים . קדמת פרקי הראש מעוגלת , והם רחבים בהרבה מיתר הפרקים שמאחור . התולעת זעירה : אורכה עד 10 מ"מ . היא שקופה , ועל פני כל גופה פזורים תאי צבע אדומים , צהובים או כתומים . שכיחה במקווי מים מתוקים בארץ , באגממי חורף , וכן מופיעה בקרקעית אקווריומים . מתרבה בדרך של חלוקת הגוף , או בהצמחת ניצנים מתנתקים . במים שבהם היא מופיעה מצויה תדיר גם נידית זנבזיפית . Aulophoms furcatus -  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור