נוצתים דוקרנית Pteroides spinosum

אלמוג שמונה ממשפחת קולמוס » ה » ם Pteroididae - תפוצתו באוקיאנוס האטלנטי ובים התיכון . דמוי נוצה . הענפים הצדדיים קוצניים , רחבים , חובקים זה את זה ויוצרים זר של זרועות החובק את החלק העליון של הקולמוס . אורך ה"נוצה" עד 30 ס"מ . צבע המושבה אפור עד צהבהב חום . האלמוג שכיח לאורך חוף הים התיכון , על פי רוב בחברת נוצת 0 » ' זוהרת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור