מסון הקרן Menaethius

סרטן שתפוצתו כשל קודמו . הראשחזה הזיפני מתמשך לפנים בצורת קרן ארוכה , כפופה במקצת כלפי מעלה . אורך הסרטן עד 30 מ"מ . חי במים הרדודים של חוף אילת , בין אצות החוף , שבהן הוא משתמש להסוואה . קרוב לו באילת מסוון מגובשש . Menaethiops noduiosa -  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור