לשונית דולפוס Cynogiossus doiifusi

דג ממשפחת הלשומת"מ , Cynoglossidae - מבין דגי משה רבנו . תפוצתו באוקיאנוס ההודי  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור