כולכית הבית Culex pipiens

יתוש ממשפחת הכולכ » תיים Cuiicidae - תפוצת זניו השונים ברוב אזורי העולם . לזחל ראש עגלגל , זוג עיניים צרות על עורפו , מחושים קצרים וזוג מברשות סינון . לרוחב החזה התפוח 3 שורות של זיפים ; הצדדיים שבהם ארוכים מאוד , אך הזיפים שבצדי הבטן ארוכים מהם . בקצה הפרק האחרון צינורית ( סיפון ) לנשימה , ועליה מספר זוגות של זיפים- אורך הסיפון עולה פי 5 על רוחבו . אורך הזחל עד 9 מ"מ . צבעו חום . קדמת גופו של הגולם תפוחה , ובטנו פרוקה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור