י

י

י ערוכים לאורך הגוף . שכיח מאוד לאורך חוף אילת . פעיל בשעות היום , בתוך סדקים וחורים שבין האלמוגים . ניזון מבעלי חיים קטנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור