טרפזי ה מנקדת Trapezia rufopunctata

סרטן ממשפחת הטרפזייס Jrapezidae - הנמנית על תת סדרת הסרטנים קצרי הבטן . תפוצתו בכל האזורים הטרופיים . הראשחזה חלק , כמעט ריבועי . הרווח בין העיניים שבקדמתו - רחב , ובמרכב הרווח שקע קטן . העיניים קבועות בשקעים מיוחדים . גודל הצבתות עולה על זה של הראשחזה . אורך הראשחזה עד 17 מ"מ . על הסוג טרפזיה נמנים מספר מינים החיים בין אלמוגי אילת , כולם מינים צבעוניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור