טטרליהצרת גפים Tetralia cinctipes

סרטן ממשפחת הטרפזיים Trapezidae - תפוצתו בכל האזורים הטרופיים . דומה לטרפזיה , אך נבדל ממנו בראשחזה ההולך וצר לאחור , ובקו מצח מעוגל , ללא פגימה במרכזו . חי על פי רוב בזוגות או בקבוצות קטנות בתוך אלמוגי אבן שיחניים , ומוצא את מזונו לאורך ענפיהן של מושבות האלמוגים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור