טונה טרופית Katsuwanus pelamis

דג ממשפחת הקול » ס . Scombridae - 0 » תפוצתו בכל האוקיאנוסים ובים סוף . הראש חד וסנפיר הזנב סהרוני . החלקים האחוריים של סנפיר הגב וסנפיר השת יוצרים שורה של  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור