ח

ח

ח סלעיים בעומק 100-20 מי . שוחה בתנועת -זרועות . ניזונה מיצורי פלנקטון זעירים , שאותם היא מסננת בעזרת הזרועות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור