זכוכיתית אדמת־זימים Hermodice carunculata

תולעת ממשפחת הזמג » ת > ת , Amphinomidae - 0 » אשר במחלקת הרב זיפיות . תפוצתה בים סוף , משם עברה אל מזרח הים התיכון . ראשה אינו נבדל משאר פרקי הגוף . על גבי הבליטות של פרקי גופה ( פךפודיה ) היא נושאת פרווה של קבוצות זיפים שבריריים , צפופים  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור