גלדי אילתי Arnoglossus tapeinosoma

דג ממשפחת הסנדליים , Bothidae - בסדרת דגי משה רבנו . תפוצתו בים סוף . פחוס , רובץ על צדו השמאלי . בקדמת  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור