גומבר טורפגי Pomatomus saltatrix

דג ממשפחת הגומבר » ם . Pomatomidae - תפוצתו בכל הימים והאוקיאנוסים , חוץ מהימים הצפוניים והקרים . דג שחיין טיפוסי , בעל גוף משוך וחלק , ראש מחודד וסנפירים קטנים . קדמתם של סנפיר הגב ושל סנפיר השת משולשת , וחלקם האחורי נמוך ומתמשך עד בסיסו של סנפיר הזנב . זה האחרון שקוע ועל בסיסו קרין . אורך הדג עד מטר אחד . צבעו כחול כסוף . הסנפירים זהובים . שכיח לאורך חופי הים התיכון , וממלא חלק נכבד בשלל הדיג . טורף הניזון מדגים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור