גבבית אדמת פרקים Clathraria rubrinodis

אלמוג בן תת מחלקת חשמונאים , Octocorailia - בעל סדרת הגותוגאים . Gorgonacea - תפוצתו בימים הטרופיים . המושבה בנויה כשיח , שענפיו מסתעפים ללא סדר קבוע . אורך הענפים 50-40 ס"מ . צבע פני הענפים חיוור לבנבן ולאורכם מעברים - פרקים - אדומים . שכיח בסביבת שוניות אילת , החל מעומק 15-10 מי . הפוליפים נפתחים עם שקיעת החמה . ניזון מיצורי פלנקטון קטנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור