בריום הבץ Caenis macrura

חרק ממשפחת הצניס"ם Caenidae - תפוצתו במזרח אירופה ובמזרח התיכון . הנימפה דומה לבריום קלאון דו כנפי וגם תפוצתה דומה . הזוג השני של לוחיות הנשימה שבצדי פרקי הבטן שלה גדול במיוחד , ומכסה את יתר לוחיות הנשימה . לאורך שוליהן של לוחיות הנשימה זיפים רבים . התוספתנים שבקצה הבטן אינם זיפיים . החרק חי בנחלים שבאזור הכינרת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור