בינית גדולת־קשקשים Barbus (Tor) canis

דג בן משפחת הב » נ » ת ארוכת-הראש , וגם תפוצתו דומה . גופו מכוסה בקשקשים גדולים 6-5 - קשקשים בכל אחת מהשורות האלכסוניות שמעל קו הצד . סנפיר הזנב מזלגי . סנפיר הגב גדול בהרבה מסנפירי הגחון . אורך הדג עד 50 ס"מ . צבעו כסוף אפור . שכיח בירדן ובכינרת וכן בנחלים שונים , שבהם הזרימה אטית . חדר גם לברכות ולמאגרי מים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור