ב

ב

ב משטחים שחורים צפופים על פני הסלעים . באותם סלעים נפוצה לרוב בוצית קטנה B . minimus -  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור