אנקולן מאיר Enigmoteuthis dubia

דיונון ממשפחת הקרס . Enoplotheutidae - 0 » תפוצתו ייחודית לים סוף . אברוני אור ( פוטופורים ) , המאירים בחשכה , ערוכים בשורות על הגוף ועל עשר הזרועות . בין כפתורי ההצמדה שעל הזרועות מצויים קרסים חזקים . בחלק האחורי של הגוף שני קפלי עור - סנפירונים משולשים . אורך האנקולן עד 40 מ"מ . חי , ככל הנראה , במים עמוקים . עולה אל פני הים בלילות וניזון מיצורי הפלנקטון . נמשך לאור פנסים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור