אלמגן מאדים Quoyula madreporarum

חילזון ממשפחת האלמוגנ » ם . Coralliophilidae - תפוצתו במפרץ אילת . הפיתול האחרון בקונכייה גדול , ועוטף את שאר הפיתולים . אזור הפתח שטוח ורחב . אורך החילזון עד 2 ס"מ . פני הקונכייה מכוסים במשקעים גיריים , המסווים את צבעה האמיתי - אדמדם סגול , הבולט בפתחה . החילזון הוא טורף , החי על אלמוגים שיחניים כגון ש » חנ » ת ושישגית , וניזון בדרך של גירוד רקמות האלמוג .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור