אגפית משישת Gymnura altavela

דג ממשפחת הטר » גת » י . Dasyatiidae - 0 תפוצתו במזרח האוקיאנוס האטלנטי ובים התיכון . לבני המשפחה צורת טריז שטוח , שבו רוחב הגוף - מקצה סנפיר חזה אחד לקצהו של השני - עולה על אורכו . הזנב קצרצר . האורך המרבי של הדג מגיע ל 4 מי . לא הרחק מחופי הים התיכון של ישראל נלכדו פרטים שרוחב גופם עד 2 מי . הגב אפור עד חום , מעוטר בכתמים בהירים רבים . הגחון לבן . זהו שחיין מעולה , החי בקרבת הקרקעית עד לעומק 60 מי וניזון מבעלי חיים שונים . הנקבה משריצה בתחילת הקיץ 4-3 ולדות חיים , המתפתחים ברחמה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור