אגידן הודי Rostrelliger kanagurta >

דג ממשפחת הקול » סי , Scombridae - 0 » שכל מיניה דגי מאכל . תפוצתו בימים הטרופיים ; חדר מים סוף לים התיכון . הגוף דמוי כישור . לדג שני סנפירי גב בעלי שוליים קדמיים שחורים , וסנפיר זנב ממוזלג , ששוליו שחורים ומשני צדיו של בסיס הסנפיר קרינים בולטים . אורך הדג עד 40 ס"מ . צבעו כסוף אפור , וסנפיריו צהבהבים . טורף הניזון מיצורים קטנים ומדגיגים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור