אבנית דקת־צבתות Petroiisthes leptocheies

סרטן ממשפחת החרסית"ס . Porceiianidae - תפוצתו בים סוף . הגוף משוטח . הצבתות של זוג רגלי החזה הראשון שטוחות וגדולות יחסית לגוף . הזוג האחרון - החמישי - חבוי בחלל הזימים ונסתר מן העין - סימן היכר טיפוסי לתת סדרת הסרטנים שוני הבטן . Anomura - אורך הסרטן עד 12 מ"מ . צבעו אפור . לאורך חופי ישראל מבחינים בו מתרוצץ במהירות על פני משטחי אבן , בסדקי אבנים או בתחתיתן , מתחת לאלמוגים מתים ובתוכם . ניזון מאצות או מבעלי חיים קטנים , שהוא אוסף תוך כדי תנועה על פני מקום משכנם . קרובה לו החרסית שבאילת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור