מבוא

מבוא בשנים האחרונות ראו אור בארץ מספר ספרים , הדנים בעולם החי של ישראל . רוב הספרים האלה מציגים את הביולוגיה או את המבנה של קבוצות חי שונות , לפי קשריהן המיוניים או לפי בתי גידול שונים . ספר זה - לקסיקון החי במים בישראל - הוא הראשון בסוגו , המנסה להציג את היצורים המצויים במים של ישראל כשהם מסודרים לפי סדר האלף בית של שמותיהם העבריים . בזאת מזומן לקורא חידוש נוסף : ריכוז גדול של שמות מקוריים , שחלקם הוענק ליצורים בידי חוקרים ועבר את אישורה של ועדת השמות באקדמית ללשון העברית , ואחרים - שמות חדשים , המתפרסמים כאן לראשונה ורבים מהם ייקלטו לבטח בתודעתם של שוחרי הטבע וישמשו להכרתו ולזיהויו של היצור שמאחורי השם . הלקסיקון שלפנינו אינו ספר לימוד במובן המקובל של המלה . זהו ספר של ידע ושל חיפוש מידע , ספר המאפשר לקורא לגלות במהירות פרטים יסודיים על המין שאותו הוא מחפש וכך סולל את הדרך להבנה ולהעמקה . החי במים של ישראל הוא מעניין במיוחד , שכן נמנים עליו מינים שמוצאם מאזורי תפוצה שונים מאוד זה מזה . כך , לדוגמה , מוצאם של רוב היצורים , החיים לאורך חוף הים התיכון של ישראל , הוא האוקיאנוס האטלנטי , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור