תל (אל־)מחלחל 192133

אתר חורבות במדבר יהודה , בצד הכביש ירושלים-יריחו , כקילומטר מצפון לנבי מוסא . במקום כמה מתחמים עגולים ושרידי חדרים צמודים לשוליהם . נראה כי המקום היה מיושב בתקופה הכלקוליתית ובתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור