תל (אל־)מזאר (בעמק הירדן התיכון) 201224

שרידי יישוב עתיק בעמק הירדן , כקילומטר מדרום מערב לקיבוץ גשר . במקום נמצאו כלי צור המעידים על יישוב מתקופה פרהיסטוו ית , ושרידים אחרים המעידים על יישוב בתקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור