תל (אל־)מזאו (בעמק הירדן התחתון) 196172

אתר יישוב עתיק בעמק הירדן , ליד צומת הכבישים יריחו-בית שאן , שכם-גשר אדם ( דאמיה . ( ביניהם , על גבעה , שרידי מצד עגול ומצודה צלבנית . במקום חרסים המעידים על יישובו גם בתקופות הכלקוליתית , הכנענית הקדומה והישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור