תל מךךש (תל אל-מךךסה) 202 211

תל קטן בעמק בית שאן , ליד מעוז חיים . מקום יישוב מסוף התקופה הכנענית הקדומה , בראשית התקופה הכנענית התיכונה , בתקופה הכנענית המאוחרת , בראשית התקופה הישראלית ובתקופה הרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור