תלמךגה 197 210

תל יישוב עתיק בעמק בית שאן , כ 2 ק"מ מדרום לבית שאן , ליד ברכות הדגים של עין הנצי " ב . בחפירות שנערכו במקום נתגלו שרידי בניין גדול מן המאה ה 6 ובו כלי תרס רבים , ביניהם נר חרס עם כתובת שומרונית מאותה תקופה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור