תל כךפס (תל אל-כתתינה) 202 208

תל עתיק בעמק בית שאן , כקילומטר מצפון לכפר רופין , ממערב לתל ערטל . מקום יישוב בסוף התקופה הכנענית הקדומה ובתחילת התקופה הכנענית התיכונה ומן התקופה הישראלית ועד לתקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור