תל כנרות (ח'רבת אל-עךמה) 201253

תל יישוב עתיק בחוף הצפוני מערבי של ים כנרת . כנראה מקומה של כנרת—עיר מבצר בנחלת שבט נפתלי ( יהושע י '' ט , ל '' ה , ( בצד אחד מסעיפי דרך בינלאומית עתיקה . נזכרת גם בתעודות מצריות עתיקות . בחפירות שנערכו במקום נמצא שבר של מצבת הזכרון לזכר נצחון פרעה תחותימס ה , 3 שבר סכין בתל ושבר נחושת . על פי החרסים היה מיושב למראשית התקופה הכנענית הקדומה ועד לסוף התקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור