תל כיסון (תל כיסאן) 164 253

תל יישוב קדום במזרח עמק זבולון , כ 4 ק " מ מדרום לצומת אוזיהוד . לפי סברה , מקומה של אכשף—עיר כנענית חשובה הנזכרת בתעודות מצריות קדומות . מלכה נמנה עם ו 3 המלכים שנלחמו ביהושע ( יהושע י " ב , כ , ( ' ואחרי הכיבוש נכללה בנחלת שבט אשר ( יהושע י '' ט , כ " ה . ( בחפירות שנערכו במקום נחשפו שתי שכבות יישוב ישראליות , שכבת יישוב מן התקופה הפרסית , שרידי מיבנים מן התקופה הרומית ושרידי כנסיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור