תל ישמעאל (תל אסמאעיל) 202 217

שני תלים סמוכים בעמק הירח , כ 8 ק"מ מצפון מזרח לבית שאן , ממזרח לבית יוסף . על התל הגבוה ( תל ישמעאל אי ) נמצאו חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית . על התל הנמוך יותר והרחב יותר ( תל ישמעאל ב ( ' נמצאו חרסים מן התקופה הכלקוליתית ומן התקופות הכנענית הקדומה , הישראלית , הביזנטית והערבית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור