1תל ישוע (תל סעוה) 1492 0763

תל יישוב עתיק בנגב הצפוני , כ 9 ק " מ מדרום מזרח לצומת שוקת , בצד הכביש אל ערד . מקומה של ישוע-מן הערים שעולי בבל התיישבו בהן ( נחמיה י " א , כ " ו . ( על התל חורבות מבצר מן התקופות הרומית והביזנטית , בהן שרידי מגדל עגול מימי הורדוס . על פי החרסים שנמצאו בסביבה היה המקום מיושב גם בתקופה הכלקוליתית , בתקופות הכנעניות ובתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור