תל יעף (תל אל-קצב =) ס202 264 «'

תל יישוב קדום בגליל העליון , כקילומטר ממזרח לראש פינה . במקום שרידי בנייה—אולי שרידי חומות . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הכנעניות התיכונה והמאוחרת ובתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור