תל י1נה (תל יונס) 125156

תל יישוב עתיק לחוף הים התיכון , מדרום לבת ים . על התל שרית מיבנה ביזנטי וחרסים מן התקופות הרומית , הביזנטית וימי הביניים . השם והמקום מזכירים את הסיפור המקראי על יונה הנביא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור