תל(אל־)חשאש 130131

שרית יישוב קדום בשפלה , כקילומטר מצפון מזרח לצומת רא"ם , ליד רבדים . במקום נמצאו חרסים מן התקופות הכלקוליתית , הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור