תל חסי (תל אל־חסי) 06ו24ו

תל יישוב עתיק בשפלה , על שפת נחל שקמה ( ואדי אל חסי , ( כ 7 ק " מ מדרום מעדב לקרית גת . לפי סברה , מקומה של עגלון המקראית הנזכרת במלחמות יהושע ( יהושע י , ' ג ;' י " ב , י"ב ) ונכללה בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט " ו , ל"ח . ( בחפירות שנערכו במקום בסוף המאה ה 19 נחשפו שכבות יישוב למן התקופה הכנענית הקדומה ועד לתקופה הביזנטית . בין הממצאים שנמצאו במקום : מכתב בכתב היתדות מן המאה ה 4 ו לפסה " נ ; שבר חרס ועליו הכתובת "בלע" בכתב הדומה לכתב הפרוטו סינאי , כנראה מן המאה ה 4 ו לפסה " נ . בחפירות שנערכו בתל נחשפו שרידי עיר מבוצרת מן התקופה הישראלית ; עקבות יישוב שקדם לתקופה הכנענית המוק דמת ; שרידי יישובים מן התקופות ההלניסטית והפרסית ; שרידי יישוב ובית קברות מן התקופה הערבית המאוחרת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור