תל חליף (תל ח'וילפה) 137 087

תל יישוב עתיק בנגב הצפוני , ליד קיבוץ להב . לפי אתת הסברות , מקומה של צקלג המקראית-עיר בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט"ו , ל"א , ( שניתנה לשבט שמעון ( יהושע י '' ט , ה . (' נשארה כנראה עיר פלשתית ובה ישב דוד כשברח משאול ( שמואל א , ' כ '' ז , ב - ' ו . ( ' בימי שיבת ציון נושבה העיר מחדש ( נחמיה י " א , כ " ח . ( על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הכלקוליתית , הכנעניות הקדומה והמאוחרת , הישראלית , שיבת ציון , ההלניסטית , הרומית , הביזנטית ובימי הביניים . במקום נמצאו שרידי ביצורים וחלקלקה מן התקופה הכנענית המאוחרת , מערת קברים ושרידי בית קברות מן התקופה הרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור