תל (אל־)חלו (תל אב1 ספר197192 (>

תל קטן בעמק הירדן , כ 4 ק '' מ מדרום למחולה . לפי אחת הסברות מקומה של אבל מחולה —עיר בנחלת שבט יששכר , שנכללה במחוז החמישי בימי ממלכת שלמה ( מלכים א , ' ד , ' י"ב , ( מקום הולדתו של הנביא אלישע ( מלכים א , ' י '' ט , ט " ז . ( עלפי החרסים היה המקום מיושב ברציפות למן התקופה הכנענית הקדומה ועד לימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור