תל חיסא 202 207

תל קטן בעמק בית שאן , בצפון כפר רופין . במקום נמצאו חרסים מתקופת האבות ובקרבתו נמצאו חרסים מן התקופה הכלקוליתית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור