תל חי 204 293

אתר זכרון בגליל העליון , כ 2 ק"מ מצפון לקרית שמונה , ליד כפר גלעדי . השם סמלי , בעקבות שמו הערבי של המקום -ח'רבת טלחה . אדמות המקום נרכשו ב 893 ו , בידי הברון רוטשילד . נושב ראשונה ב . 1905 ב 1918 נאחזה במקום קבוצה מותיקי "השומר " ואנשי "הרועה . " במהומות 1920 הותקף המקום בידי מורדים ערביים . ביום י " א באדר תר " פ נפלו יוסף טרומפלדור וחמישה מחבריו בהגינם על המקום ( עוד שניים מהמגינים נפלו לפני כן . ( עמידת הגבורה של המגינים היתה לסמל , ובזכותם נכלל האיזור כולו בתחום שלטון המנדט הבריטי ( בתחילה נכלל בתחום שלטון המנדט הצרפתי ) ואחר כך בתחום מדינת ישראל . האתר נכלל כיום בתחום כפר גלעדי והוא כולל : החצר המשוחזרת של תל חי ; מוזיאון ובו תערוכת קבע של תולדות ההתיישבות וההגנה בגליל העליון ; מצבת זכרון לחללי תל חי " ) האריה השואג ;('' בית קברות שטמונים בו יוסף טרומפלדור וחבריו שנפלו בתל חי ; אכסניית נוער ; קבר סלעים מן התקופה הרומית . מדי שנה ביום י " א באדר " ) יום הגבורה (" נערך במקום טקס זכרון . בתחומי האתר נתגלתה ב 1979 מערכת קבורה מן המאה ה ו ובה בקבוקי זכוכית , קערות חרס וחלקי נרו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור