תל זן המזרחי (תל א־זנבקיה א־שךקי) 202 223

תל יישוב עתיק בעמק הירדן , כ 2 ק '' מ מצפון לנוה אור . על פסגתו ומדרונותיו שרידי מיבנים וריצוף של אבני בזלת . על פי החרסים ושרידים אחרים היה מיושב בתקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה , הישראלית , ומימי החשמונאים ועד ימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור