m תל זיף 163 098

תל במדבר יהודה , כ 6 ק " מ מדרום מזרח לחברון . על התל שרידי קירות וחומות . על פי החרסים שנמצאו במקום היה מיושב בתקופה הישראלית , בימי שיבת ציון , ומן התקופה ההלניסטית ועד ימי הביניים . כאן עמדה כנראה העיר זיף , הנזכרת פעמים אחדות במקרא . סמוך לתל-חורבת זיף ( ח'רבת אברוזמאם : ( חורבת יישוב ( בורות מים , מערות קבורה , בריכות ושרידי מיבנים רבים . ( על פי החרסים היה המקום מיושב בימי התלמוד ובימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור