נז תל זאבים (ח'רבת אל-מע'ייר) 154 206

תל יישוב עתיק כ 10 ק '' מ ממזרח לחדרה , ליד קיבוץ מצר . על פי החרסים והשרידים האחרים שנמצאו בו ובסביבתו היה מיושב בתקופות הכנענית התיכונה והמאוחרת , בתחילתה של התקופה הישראלית , בימי שיבת ציון , ולמן התקופה הביזנטית ועד לימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור