תל הר1ר (תל אבי החרה) 112 087

תל גדול בנגב הצפוני מערבי , ליד נחל גרר , כ 4 ק " מ מדרום לצומת הגדי , ליד המושב מלילות . לפי אחת הסברות , מקומה של העיר המקראית גרר , הנזכרת בנדודי האבות ( בראשית כ , ' א ; ' כ " א , כ " ב-ל '' ד ; כ"ו , א , ' כ " ג-ל '' ד ) והמובאת בשם סיאטוס גרריטיקוס במפת מידבא מן המאה ה . 6 בחפירות שנערו במקום נחשפו שכבות יישובים מן התקופות הכנעניות ומן התקופה הישראלית הקדומה , מערת ביצורים מן התקופה הישראלית המאוחרת ושרית יישוב מן התקופה הפרסית . בפסגת התל קבר המיוחס לשיח ' אבו הרירה , מתלמידי מוחמד , הנערץ על הבדוים , ומכאן שמו בערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור